تبلیغات
ایمنی-بهداشت-محیط زیست - ایمنی کار در ارتفاع
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

ایمنی-بهداشت-محیط زیست
 
خوش آمد گویی مارو پذیرا باشید

Health,Safety and Environment in Oil , Gas and Petrochemical Industries
 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 اسفند 1390 توسط اشکان پیمان نژاد

داربستها


داربست: عبارت است ازساختار موقتی که شامل یک یا چند جایگاه اجرایی٬ اتصالات و تکیه گاه می باشد که در طی اجرای هر گونه عملیات از قبیل تعمیرات ٬ نما سازی٬ تمیز کاری٬ رنگ آمیزی و سایر کارهای مشابه و به منظور حفظ و نگهداری کارکنان یا مصالح و ابزار در ارتفاع مورد استفاده قرار میگیرد.

سیستم scafftag: هنگامی که عملیات نصب اسکلت داربست به پایان رسید باید مطابق استاندارد و چک لیست مورد بازرسی قرار گرفته در صورت تایید کار٬ پلاکارتی که عبارت ″ داربست آماده استفاده است ″ در دو سمت داربست در ارتفاع 5/1 متری که کاملا در معرض دید باشدنصب گردد.این پلاکارت متشکل از یک کاور پلاستیکی که داخل آن کارتی قرار دارد که در قسمت سبز رنگ با عبارت ″ داربست ایمن برای استفاده است ″ و در روی زرد آن اطلاعاتی از قبیل شماره سریال٬  زمان نصب بر روی داربست ٬ نام بازرس و برپا کننده٬ محل و تاریخ نصب درج میگردد. کلیه عملیات scafftag  توسط بازرس مربوطه صورت می پذیرد. در زمان جمع آوری داربست نیز میبایست پلاکارتها توسط بازرس جمع شده و کار ثبت صورت پذیرد.

همچنین باید بر روی همه داربستهایی که کامل نیستند و یا هر داربست غیر ایمنی پلاکارتی به رنگ قرمز با عبارت ″ داربست نا ایمن – قابل استفاده نیست ″ نصب شود. آ مار کلیه پلاکتهای صادره میبایست ثبت و بایگانی گردد.

  اصطلاحات رایج در داربست :

 

منظور از اسکافولد در تعاریف زیر همان داربست می باشد .
Base plate : پایه فلزی برای پخش و توزیع بارکه زیر لوله های استاندارد به کار میرود (بین خاک ولوله استاندارد )
 Bay lengt : فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و رو به روی اسکافولد. 
Board :چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و..بکار میروند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند 
Board bearer intermediate transom : لوله ایست که در فاصله بین ladger برای تقویت سکو های کار نصب میشود.
Brace: لوله های مهاری که به صورت اریب وضربدری بسته میشوند .و ساختمان داربست را محکم نگه میدارند.
Castor: چرخ گردانیست با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده و برای حرکت داربست بکار میرود.
Coupler :بستی است که که برای اتصال وبستن دو لوله بهم دیگر در اسکافولد بکار میرود که به دو نوع هستند : حامل بار وغیر حامل بار
Guard rail : لوله ای است که از داخل داربست برای جلوگیری از سقوط افراد بسته میشود .(معمولا در ارتفاع 1 و5/0 متری از کف محل کار)
Ledger :لوله ای افقی که به لوله استاندارد بسته میشود (به وسیله بستهای حامل بار ) این لوله ها از خم شدن استاندارد جلوگیری میکند ومانندساپورتی برای ترانزوم ها عمل میکنند.
Lift: مجموعه است از لجر ها وترانزومها و تخته های حامل که یک سطح افقی برای اسکافولد را تامین میکنند. 
 Node point: محل اتصال ترانزوم، لجر واستاندارد ها به یکدیگر را گویند . 
Raker: لوله حامل بار که به شکل اریب است و برای تقویت داربست بکار میرود.
Scafftag :اتیکتی که در تمام راههای ورودی به داربست نصب میشود ونشان می دهد که اسکافولد در هفته گذشته مورد بررسی قرارگرفته است ودر دو رنگ سبزو قرمز می باشد (سبز داربست ایمن است ) (قرمز داربست نا ایمن است )
Sleeve coupler :قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل مینماید(همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر )
Sole plate :تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب میشود وفشار وارده را توزیع میکند در زمینهای سست وشل کاربرد زیادی دارد .( بین زمین وبیس پلیت قرار میگیرد ).
Standard :لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین بکار میرود .
 Tie :لوله ای که برای بستن اسکافولد به یک لنگر بکار میرود.
Toebord : (قرنیز )تخته ای که در طول لبه سکو برای جلوگیری از سقوط ابزار واشیا به کار میرود.  
Transom : لوله ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد در ونی متصل میکند این لوله بین ledgerقرار گرفته و سکوی کار را درست میکند.

مهمترین خطرات مربوط به داربست عبارتند از :

سقوط از ارتفاع :زمانی که فرد از داربست بالا یا پایین می رود ومکانهایی که حفاظ مناسب نصب نشده است .برای پیشگیری از خطرات مربوط به سقوط افراد از سیستم ) PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM )جلوگیری از سقوط فرد( استفاده شود.                                  حفاظها وموانع ایمنیMid rail/Guard rail/Toeboard  دستگیره ونرده های بالایی ومیانی حتما نصب شوند .

 برخورد سر با اشیاء :برای پیشگیری از این خطر از کلاههای ایمنی به همراه چانه بند استفاده شود .در بالای محل کار تور ایمنی SAFETY NET  نصب شود .از قرنیز TOE-BOARD برای لبه های محل کار استفاده کنید .

 خطر برق گرفتگی :هنگام کار در ارتفاع وبالای داربست مراقب تجهیزات وخطوط انتقال برق باشید وحتما فاصله ایمن را رعایت کنید.

 ریزش داربست :برای پیشگیری از خطر ریزش وسقوط داربست حتما از متریال مناسب استفاده نمایید .مهار  Brace را بکار ببریدو لوله های داربست را محکم وخوب ببندید .محل استقرار داربست سفت ومحکم باشد .داربست به سازه اصلی (ساختمان،استراکچر و..)بسته شود .

 عدم تخته پوشی :در بکار بردن متریال داربست خست به خرج ندهید .کاملا سطح محل کار را با تخته مناسب بپوشانید .

نکات ایمنی مورد استفاده در داربست:

  1-   جهت انجام هرگونه فعالیت در ارتفاع بیش از 2 متر از سطح کار میبایست از داربست استفاده شود.

  2-   جهت برپا نمودن داربست میبایست مجوز اخذ گردد.

  3-   سیستم scafftag  اجرا شود.

  4-   داربست میبایست توسط افراد مسئول ٬با تجربه وآموزش دیده بر پا گردد.

  5-   اتصالات و لوله های داربست ها در انبار مسقف نگهداری شود و در زمان خروج بازرسی کیفی شود.

  6-   غیر از پرسنل برپا کننده داربست ٬هیچ فرد دیگری حق بالا رفتن و تکمیل داربست را ندارد.

  7-   رنگ آمیزی کلیه قطعات داربست ممنوع است اما روکشهای ضد زنگ مانعی ندارد.

  8-   مسئول برپا کننده داربست بایستی اطمینان یابد که داربست بر روی سطح سفت برپا شود و در صورت نرم بودن سطح از ورق فلزی (sole plate) استفاده گردد.در ضمن مواردی که امکان صدمه زدن به دستگاه وجود دارد داربست میبایست روی الوار نصب گردد.

  9-   از مهار مناسب جهت جلوگیری از حرکت و تکان خوردن داربست استفاده شود.

10-   شرایط مخاطره آمیز اطراف محل داربست ( همچون کابلهای برق٬ ریزش ساختمان و غیره) در نظر گرفته شود.

11-   فاصله بین دو پایه عمودی (standard ) مجاور لوله های افقی (ledger) نبایستی کمتر از 8/1 متر و بیشتر از 3/2 متر در نظر گرفته شود.

12-   ارتفاع اولین ledger از زمین 4/1 تا 6/2 متر و فاصله ledger اول و دوم (بالایی) 4/1 تا 1/2 متر در نظر گرفته شود.

13-   داربستها به ازاء هر 9 متر طول و 8 متر ارتفاع بایستی به سازه ای که پایدار باشد مهار شود.

14-   نرده های حفاظتی (guard rails) با نامهای میانی و بالایی در ارتفاع 5/0 و 1 متر بالاتر از سکوی کار نصب شود.

15-   سرتاسر سطح کار با استفاده از الوار یا ورقهای مشبک فلزی مناسب پوشانده شود (planking) و انتهای الوار یا ورق به اندازه 15/0 متر از سطح تکیه گاه فاصله داشته باشد و با سیمهای گالوانیزه به ضخامت 3 میلیمتر محکم بسته شود.

16-   الوار مورد استفاده میبایست عاری از هرگونه عیب و بدون ترک٬ گره ٬پوسیدگی و یا شکستگی و یا آغشتگی به مایعات آتش گیر باشد.

17-   جهت جلو گیری از سقوط ابزار ٬وسایل و مصالح میبایست:

لبه های پاگیر (toa board) در اطراف قسمت پایین سکو به ارتفاع 15/0 متر نصب گردد.

18-   درصورت تردد متعدد زیر داربست ٬توری در طبقات زیرین داربست نصب گردد.

19-   در صورت احتمال سقوط اجسام بالاسر از حفاظ بالاسر استفاده شود.

20-   جهت بالا و پایین رفتن از داربست فقط از نردبان استفاده گردد و از میله های داربست برای این امر استفاده نشود.

21-   زاویه نصب نردبان 75 درجه نسبت به سطح افق باشد و 1 متر از سطح کاری امتداد یابد.

22-   فاصله پله های نردبان 3/0 متر در نظر گرفته شود.

23-   حداقل عرض نردبان برای داربست ثابت 41/0متردر نظر گرفته شود.

24-   داربستها بایستی با ظریب اطمینان 4 طراحی شوند تا چهار برابر وزن مورد نظر را تحمل کنند.

25-   عرض پهنای داربست نبایستی کمتر از 6/0 متر باشد.البته با توجه به نوع کاری که برروی داربست انجام خواهد شد عرض پهنای به اندازه 8/٬0 1/1 ٬ 3/1 ٬ 5/1 مترافزایش می یابد.

26-   تخته داربست میبایستی حداقل دارای سه تکیه گاه باشد.

27-   فاصله بین میله های عرضی حمایت کننده (transom) را میبایست متناسب با ضخامت الوار طبق جدول ذیل تعیین کرد.مثلا برای الوار با ضخامت 38/0 متر و طول 9/3 متر از چهار میله حمایتی استفاده شود.

حداکثر فاصله تیرکهای افقی                             ضخامت الوار 

            5/1متر                                             38میلیمتر

           6/2 متر                                         50میلیمتر

            25/3 متر                                            63میلیمتر

28-   ابزار کار را بر روی نرده های حفاظتی قرار ندهید.

29-   بدون کلاه ایمنی زیر داربست قرار نگیرید.

30-   قبل از هر نوبت کاری بایستی داربست توسط شخص با صلاحیتی بازدید شود.

31-   بعد از اتمام کار روزانه باید کلیه ابزار و وسایل از روی داربست برداشته شود.

32-   حداقل فاصله داربست تا خطوط برق کمتر از 300 ولت (پوشش دار) بایستی 1متر باشد.

33-   حداقل فاصله داربست تا خطوط برق از 300 ولت تا 50 کیلو ولت (پوشش دار) بایستی 3متر باشدو برای ولتاژ بیش از 50 کیلو ولت به ازای هر کیلو ولت 01/0 متر به فاصله 3متری اضافه گردد.

34-   در صورتیکه قصد برپایی داربست در محل تردد خودروها باشد ٬میبایست ضمن اطلاع اداره ایمنی و آتش نشانی از علائم ترافیکی استفاده شود.

35-   در هنگام باز نمودن داربست ٬اطراف آنرا با نوار خطر محصور نموده و از پرتاب لوله و اتصالات به پایین خودداری نمایید.

36-   کلیه داربست بندها بایستی مجهز به تجهیزات ایمنی از جمله: کلاه ایمنی همراه چانه بند٬ کفش ایمنی٬ کمر بند ایمنی (full body harness)٬ طناب نجات٬ لباس کار٬ دستکش کار٬ جایگاهی بر روی کمر بند جهت نگه داری آچار مربوطه بکار نمایند.

37-   لوله ها میبایست فاقد خمیدگی٬ تو رفتگی٬ فرسودگی یا نقصهای دیگری باشند.

38-   لوله داربست در زمان برپایی داربست باید از میان متصل کننده (coupler) کاملا عبور کرده و حداقل به اندازه قطر لوله از آن بیرون بزند.

39-   کوپلرها بایستی با وزن 600 کیلو گرمی تست ضربه شده باشند.

40-   استفاده از انواع کوپلر میبایست با توجه به مورد استفاده از آن انتخاب شود.به عنوان مثال بلند کردن طول لوله داربست تنها از sleeve coupler استفاده کرد.

41-   تمام افرادی که برروی یک داربست کار میکنند باید کمر بند ایمنی بپوشند و در تمام اوقات کمربند باید به محل مناسب محکم شده باشد.در صورت امکان باید کمربندها را به یک ساختار ثابت وصل کنید ودر صورت عدم امکان٬ کمربندها ایمنی را باید به داربست محکم کنید.

 

 

داربستهای معلق Suspended scaffold

 

1- قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید وبر اساس میزان بار وارده تجهیزات ووسایل لازم را برای کار آماده نمایید

2- حتما از افراد ماهر وبا صلاحیت برای این کار استفاده نمایید .

3- از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .

4- کابل بکار رفته در این داربستها حداقل باید 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.

5-  تمهیدات لازم برای جلوگیری از پیچ وتاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .

6- از تجمع بار ووسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید .

7- استفاده از سیستم PFAS برای جلوگیری از خطر سقوط افراد الزامیست .

8- مطمئن شوید که تمامی تجهیزات برقی ،کابلهای برق والکتروموتور ها سالم بوده وبه سیم ارت مجهز باشند.

۹- از قرار دادن مواد آتش گیر وقابل اشتعال مانند بنزین روی داربست معلق خودداری کنید .

۱۰- برای افزایش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه ،چهار پایه ،جعبه و...نایستید .

۱۱- وزنه های تعادلی داربست معلق بایستی بیشتر از ماکزیمم وزن داربست باشد .

۱۲- کابلها وسیم های مهاری داربست معلق رابه جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنیدید واز بستن به دور دودکش و... جدا خودداری کنید .

۱۳- ترمز ایمنی داربست معلق راهمیشه قبل کار بازدید کنید.

۱۴- سیستم PFAS باید به طناب نجات LIFE LINE بسته شود نه به داربست معلق ! 

 

 

 

حرکت دادن داربست Moving scaffold:

1-  هنگام جابجایی داربستهای متحرک افراد نباید روی داربست باشند .

2- از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .

3- سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم وعاری از برآمدگی وفرو رفتگی باشد .

4- جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد .

5- از قسمت پایین داربست را هل دهید.

 


طبقه بندی: ایمنی کار در ارتفاع، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ