تبلیغات
ایمنی-بهداشت-محیط زیست - ممیزی و بازنگری
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

ایمنی-بهداشت-محیط زیست
 
خوش آمد گویی مارو پذیرا باشید

Health,Safety and Environment in Oil , Gas and Petrochemical Industries
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 فروردین 1391 توسط اشکان پیمان نژاد

7- ممیزی و بازنگری

1-7) ممیزی:

شرکت باید همانند یکی از فعالیت های عادی کنترل مشاغل، روش های اجرایی برای ممیزی داشته باشد، در این روش ها باید دستیابی به موارد زیر تسهیل شود:

·             عناصر و فعالیت های نظام مدیریت HSE با عملیات از قبل طرح ریزی شده مطابقت داشته و به طور مؤثر اجرا شوند.

·             عملکرد مؤثر نظام مدیریت HSE بطور کامل با خط مشی HSE، اهداف و معیارهای عملکرد مطابقت داشته باشد.

·             تطابق با الزامات قانونی مرتبط وجود داشته باشد.

·             شناسایی نواحی بهبود که می تواند منجر به پیشرفت نظام مدیریت HSE شود، به درستی انجام گیرد.

طرح ممیزی باید طبق تقسیم بندی زیر تدوین شود:

·     مناطق و قعالیت های ویژه باید ممیزی شوند. ممیزی باید کلیه عملیات نظام مدیریت HSE را پوشش داده و به طور خاص عناصر زیر را در مدل نظام مدیریت HSE شناسایی کند:

1-        سازماندهی، منابع و مستندات

2-        ارزیابی و مدیریت ریسک

3-        طرح ریزی

4-        اجرا و پایش

·     تکرار ممیزی فعالیت ها/ مناطق ویژه ممیزی باید بر مبنای اثر یا اثر بالقوه از فعالیت های مربوط به اجرای HSE و نیز نتایج ممیزی های ثبل، جدول بندی شوند.

·             تعیین مسئولیت ها برای ممیزی مناطق/ فعالیت های ویژه

قوانین و روشهای اجرایی ممیزی باید پایه ریزی و نگهداری شده و در آنها نکات زیر مورد توجه قرار گیرند:

·             تخصیص منابع برای فرآیند ممیزی

·             نیازهای پرسنلی و خصوصیاتی که تیم و سیستم ممیزی باید داشته باشند شامل:

5-        غیر وابسته بودن افراد به فعالیت های مورد ممیزی با هدف رسیدن به اهداف و داوری منصفانه

6-         دارا بودن مهارت و تجربه کاری در حرفه ممیزی در صورت لزوم با پشتیبانی وسیع از متخصصین

روش هایی برای انجام و مستند سازی ممیزی ها، که ممکن است به تناسب نوع عملیات مورد ممیزی شامل پرسشنامه ها، چک لیست ها، مصاحبه ها، اندازه گیری ها و مشاهدات باشد.

روش های اجرایی برای گزارش یافته های ممیزی به مسئولان، باید از طریق روش کنترل شده ای باشد که آنان به منظور بهبود کار بتوانند در زمان های مشخص اقدامات اصلاحی را انجام دهند. این گزارش ها باید موارد زیر را در برداشته باشد:

7-        انطباق یا عدم انطباق عناصر نظام مدیریت HSE با الزامات تعیین شده.

8-        اثربخشی اجرای نظام مدیریت HSE در اهداف تعیین شده و معیار اجرایی ترسیم شده

9-        اجرا و اثر بخشی اقدامات اصلاحی مطرح شده در ممیزی های قبلی

10-    نتایج پیشنهادها

11-    نظام ممیزی و پیگیری وضعیت اجرای پیشنهادهای ممیزی

12-    توزیع و کنترل گزارش های ممیزی

 

2-7) مرور (بازنگری):

مدیریت ارشد شرکت باید در فاصله های زمانی معین، نظام مدیریت HSE و اجرای آن را بازنگری کند تا از اثربخشی و متناسب بودن آن اطمینان حاصل نماید. بازنگری باید موارد زیر را شامل شود در عین حال محدود به این موارد نیز نشود:

·             نیاز به تغییرات در خط مشی و اهداف، در پی تغییر اوضاع و ایجاد تعهد برای تلاش در جهت بهبود مستمر

·             تخصیص منابع برای اجرا و نگهداری نظام مدیریت HSE

·             سایت ها یا مکان ها برمبنای خطرات و ریسک های ارزیابی شده و طرح های اضطراری

·             بازنگری باید با تلاش های مستمر تقویت شده در جهت پیشبرد کارایی عملکرد HSE باشد.

مرحله بازنگری باید مستند شده و نتایج آن ثبت شود تا اجرای تغییرات نتیجه بخش را تسهیل نماید بازنگری باید برای بهبود عملکرد HSE انجام گیرد.


 

طبقه بندی: HSE - MS، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ