تبلیغات
ایمنی-بهداشت-محیط زیست - اجرا و پایش
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

ایمنی-بهداشت-محیط زیست
 
خوش آمد گویی مارو پذیرا باشید

Health,Safety and Environment in Oil , Gas and Petrochemical Industries
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 فروردین 1391 توسط اشکان پیمان نژاد

6- اجرا و پایش

1-6) فعالیت و وظایف:

فعالیت ها و وظایف باید با دستورالعمل ها و روش های اجرایی بوده و در مرحله قبل و حین طراحی منطبق با خط مشی HSE توسعه یابند به گونه ای که:

·     در سطح مدیریت ارشد، توسعه اهداف استراتژیک، و طرح ریزی فعالیت های سطح بالای سازمان باتوجه به HSE اداره شوند.

·     در سطح مدیریت و سرپرستی راهنماهای کتبی در مورد فعالیت ها (شامل مجموعه چندین وظیفه) به صورت روش های اجرایی و برنامه ها شکل گرفته باشد.

·     در محل کار، راهنماهای کتبی مربوط به وظایف به صورت دستورالعمل های کاری که در تطابق با سیستم های ایمن کار صادر شده است(مجوز پروانه کار، روش های اجرایی هم زمانی چند عملیات، مسدود کردن عملیات، مسیر عبود منابع تولید/ انتقال انرژی، راهنمای مجوزدار) وجود داشته باشند.

·     مدیریت باید از صحت انجام کارها اطمینان یابد و مسئولیت هدایت کار و اطمینان از انجام فعالیت ها و وظایف مطابق با دستورالعمل های مرتبط را به عهده بگیرد. این مسئولیت، تعهد مدیریت را برای اجرای طرح ها و خط مشی تدوین شده در کنار دیگر وظایف اهداف HSE اجرا شده، معیار اجرا و حدود کنترل، نقض نمی کند. مدیریت باید از طریق فعالیت های پایش از کفایت و تداوم اجرای الزامات HSE شرکت اطمینان یابد(بخش2-6)

 

2-6) پایش:

شرکت باید روش های اجرایی برای پایش جنبه های مرتبط با کارایی عملکرد HSE ایجاد و نتایج را ثبت و نگهداری کرده برای هر ناحیه یا فعالیت مرتبط، موارد زیر را به انجام رساند:

·     اطلاعات بدست آمده از پایش را شناسایی و مستند نماید. همچنین باید بیان واضح و شفافی از دقت موارد مورد نیاز و نتایج داشته باشد.

·             روش های اجرایی پایش، موقعیت ها و دفعات اندازه گیری را به طور واضح و شفاف بیان و ثبت کند.

·             روش های اجرایی سنجش کنترل کیفیت و اندازه گیری را ایجاد، مستند و نگهداری کند.

·             روش های اجرایی را به منظور در دسترس بودن اطلاعات و تفسیر آنها، ایجاد و مستندسازد.

·             فعالیت هایی را که نتایج آن معیارهای عملکرد را نقض می کند، ایجاد و مستند کند(بخش های 4-4، 5-4، 4-6)

·             اعتبار و ارزش اطلاعات واصله را هنگامی که سیستم های پایش نقص و یا ایرادی را اعلام می کند ارزیابی و مستند کند.

·             از سیستم های سنجش در مقابل هرگونه تغییر بدون مجوز و یا زیانهای دیگر محافظت کند.

·             روش های اجرایی برای پایش هر دو نوع فعالیت واکنشی و یا برنامه ریزی شده مورد نیاز است.

پایش برنامه ریزی شده شامل کنترل و اطمینان از الزامات HSE MS، اطلاعات را قبل از هر واقعه بیماری یا زیان های زیست محیطی فراهم می کند.

روش های اجرایی و دستورالعمل ها که با هم بیان می شوند همچنین اهداف و معیارهایی که به هم مرتبطند، نمونه هایی از پایش برنامه ریزی شده به حساب می آیند.

پایش فراکنشی اطلاعات وقایعی است که اتفاق افتاده اند(شامل شبه حوادث، بیماری یا صدمه به محیط زیست) این پایش بینشی برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده فراهم می کند.

 

3-6)سوابق:

برای نشان دادن مطابقت کارها با خط مشی HSE و الزامات آن، شرکت باید مجموعه ای از کارهایی انجام شده ایجاد نماید که کارهای ثبت شده با اهداف برنامه ریزی شده و معیار کارایی عملکرد مطابقت داشته باشد.

باید روش های اجرایی برای اطمینان از کمل بودن، قابل دسترسی بودن و کنترل سوابق ثبت شده(مانند ثبت سوابق خرید پیمانکاران، نتایج ممیزی ها و بررسی های مجدد(بخش7)، سوابق آموزشی(بخش2.4.3) و سوابق پزشکی کارکنان) تهیه شود.

روش های اجرایی باید در دسترس بودن و کنترل نتایج حاصل از ممیزی و بازنگری ثبت های آموزشی و ثبت های پزشکی کارکنان را بدون هر گونه نقص و عیبی تضمین کند. مدت زمان نگهداری سوابق و روش های اجرایی به منظور در دسترس بودن یا محرمانه بودن آنها باید ایجاد، ثبت و نگهداری شود.

طبقه بندی: HSE - MS، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ