تبلیغات
ایمنی-بهداشت-محیط زیست - سازمان، منابع و مستند سازی
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

ایمنی-بهداشت-محیط زیست
 
خوش آمد گویی مارو پذیرا باشید

Health,Safety and Environment in Oil , Gas and Petrochemical Industries
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 فروردین 1391 توسط اشکان پیمان نژاد

7-3) مستند سازی و کنترل آنها

1-7-3 مستند سازی نظام مدیریت HSE

شرکت باید مستندات کنترل شده ای را برای موارد زیر نگهداری نماید:

·      ثبت خط مشی، اهداف و طرح های HSE

·      ثبت و ابلااغ نقش های کلیدی و مسئولیت های کلیدی

·      تشریح عناصر نظام مدیریت HSE و ارتباط بین آنها

·      شرح سایر مستنداتی که مطابق با الزامات نظام مدیریت در بخش های دیگر مورد نیاز است و توصیف نحوه ارتباطات آنها با دیگر جنبه های نظام مدیریت HSE

·      ثبت نتایج ارزیابی HSE و مدیریت ریسک اعمال شده

·      ثبت قوانین و الزامات قانونی مرتبط با HSE

·      ثبت روش های اجرایی و دستور العمل های کاری برای فعالیت ها و وظایف کلیدی محوله در جاهایی که مورد نیاز است.

·      تشریح طرح مقابله با وضعیت اضطراری و مسئولیت ها و نحوه مقابله با رویدادها و شرایط بالقوه اضطراری

این مستندات باید شرکت، بخش های سازمانی، واحد های تجاری اداری و مالی، عملیات و فعالیت های خاص ( از قبیل طراحی تاسیسات، استخراج، آماده سازی زمین، حفاری)، پیمانکاران و شرکاء را تحت پوشش قرار دهد.

2-7-3 کنترل مستندات

شرکت باید روش هایی برای کنترل مستندات نظام مدیریت HSE اتخاذ کند تا از اجرای موارد ذیل اطمینان حاصل نماید:

·      مستندات بر اساس نیاز شرکت ها، بخش ها، وظیفه یا فعالیت تشخیص داده می شوند.

·      مستندات در فواصل زمانی تعریف شده بازنگری می شوند و در صورت لزوم قبل از انتشار، توسط تالیف کنندگان مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح می شوند.

·      در جاهایی که مورد نیاز است، ویرایش جاری آن در دسترس قرار می گیرد.

·       مدارک منسوخ فورا از تمام نقاط منتشر شده، جمع آوری می شود.

مستندات باید خوانا، به روز (تاریخ دار)، با مشخصات کامل، شماره گذاری شده و با روشی منظم نگهداری شود و برای یک دوره زمانی معین باقی بماند. خط مشی ها و مسئولیت های مربوط به اصلاح و تغییر اسناد و قابل دسترسی بودن آنها برای کارکنان، پیمانکاران، ارگان های دولتی و استفاده عمومی باید کاملا مشخص شده باشد.

طبقه بندی: HSE - MS، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ