تبلیغات
ایمنی-بهداشت-محیط زیست - HSE - MS
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

ایمنی-بهداشت-محیط زیست
 
خوش آمد گویی مارو پذیرا باشید

Health,Safety and Environment in Oil , Gas and Petrochemical Industries
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 فروردین 1391 توسط اشکان پیمان نژاد

HSE MS

مقدمه

فعالیتهای صنعتی تابع قوانین، نظم و مقررات گسترده ای در ارتباط با موضوعات بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست می باشند. اکثر واحدهای عملیاتی به منظور رضایت از عملکرد داخلی خود، استراتژی مدیریت خاصی را پی می گیرند که در این میان نظام مدیریت ایمنی بخشی اساسی را به خود اختصاص میدهد.

در برخی موارد اجرای برنامه های محافظت در زمینه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست همیشه از یک هماهنگی برخوردار نیست به عنوان مثال وسایل موردنیازبرای حفاظت از کارکنان در شرایط اضطراری، نظیرآتش سوزی می تواند تاثیرات محیطی زیان آوری را در بر داشته باشد و برای حفظ محیط زیست معکوس عمل نماید.

با این وجود نگاه هم زمان به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، چارچوبی ارائه میدهد که بر اساس آن مدیریت ها قادر به تصمیم گیری موثر و برقراری تعادل فنی و اقتصادی خواهند شد. به طوری که استانداردهای مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حال همگرایی و حرکت بر پایه اصول مدیریتی استاندارد ISO9000
می­باشند. شرکتهای معتبر نفتی جهان به ویژه در اروپا کلیه فعالیتهای مربوط به سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست را هم زمان و تحت مدیریت واحد انجام می­دهند.

 


اهداف و دیدگاهها

اهداف تدوین کتاب حاضر عبارتند از:

- گردآوری موضوعات مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در یک سند واحد

- طرح مسائل مربوط به انجمنهای بزرگ دنیا، فعال در زمینه HSE (فعالیتهای مربوط به اکتشاف، تولید، فرآورش و توزیع نفت وگاز)

- طرح مسائل کلی که امکان تطبیق آنها با شرایط و فرهنگ جاری در شرکتهای مختلف وجود دارد.

- تهیه مجموعه ای کاربردی منطبق با وظایف پیمانکران اصلی و فرعی

- تسهیل عملیات در چارچوبی از الزامات قانونی

- تسهیل ارزیابی عملیات نسبت به یک استاندارد بین المللی

این راهنما، عناصر اصلی الزامات برای توسعه، اجرا و نگهداری نظام مدیریت HSE را تشریح میکند. اگرچه الزامات عملکردی خاصی را ارائه نمیدهد ولی توصیه میکند که شرکتها خط مشی و اهداف خود را تنظیم و عملیاتشان را در قالب اطلاعات قابل پردازش، خطرات با لقوه مهم و تاثیرات زیست محیطی گزارش کنند.

علاوه براین هر نوع عملیات یا شرکت پیمانکاری که به دنبال بیمه عملکرد خود و دیگران (همسایگان، شرکاء، ارباب رجوع، بیمه کنندگان ) و نیز کسب اطمینان از وضعیت خود از نظر استقرار خط مشی HSE باشد. دستور العمل حاضر مفید خواهد بود.

بنابراین هدف کلی از تدوین این مجموعه، راهنمایی و حمایت است که گونه ای که معایب موجود را شناسایی و جایگزین نماید و شرکت را به سمت یک سیستم کارآ و موثر سوق دهد.

عبارت " شرکت باید روشهای اجرایی را برقرار نماید... ..". سیستم HSE با توجه به حیاتی بودن فعالیتها تعیین کند که آیا برای آن فعالیت یک روش اجرایی مستند، رسمی و کنترل شده HSE تهیه شود یا خیر ؟

در بعضی موارد تجربه یک شرکت که کمتر شکل رسمی و اداری داشته باشد، بطور کامل پذیرفته نیست. حصول اطمینان از هماهنگی جنبه های گوناگون نظام مدیریت HSE با فعالیتها و عملیات به عهده شرکت هاست و مفاد راهنمایی باید با توجه به موقعیت هر شرکت تفسیر و اجرا شود. وظیفه این انطباق برعهده امور HSE است. برای برقراری نظم داخلی، هر شرکتی بایستی کتاب راهنما را جزو مجموعه فهرستهای خود قرار دهد.

طبقه بندی: HSE - MS، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ